Search

Moomin Lek med Alfabetet - Barbo Toys

local_shipping Shipping & Delivery

Worldwide delivery
Trusted payments
Widest selection

— In English —

The descriptions of the product are in Swedish!

Learn the alphabet with the Moomins! The box contains 29 small puzzles that teach the child the alphabet in a fun way. Firstly, find a letter in the alphabet, and then come up with a word that starts with the letter. You can also turn the pieces over and see the illustration and instead find the letter that fits the illustration. That way, the child can learn about the alphabet in the way that best suits the child. This game improves a child's fine motor skills, colour recognition, figure comprehension, memory, problem-solving, patience, social skills and relaxation and immersion. For the youngest children, one should start with a simple puzzle with a few large pieces. As the child gets older, the puzzles should also become more difficult and contain more and smaller pieces. 

WARNING! CHOKING HAZARD – The game contains small parts. Not for children under three years.


— Suomeksi —

Tuotteen kuvaus on ruotsinkielinen!

Opettele aakkosia Muumien kanssa! Laatikossa on 29 pientä palaa, jotka opettavat lapselle aakkosia hauskalla tavalla. Etsi ensin kirjain aakkosista ja keksi sitten sana, joka alkaa samalla kirjaimella. Voit myös kääntää palat ympäri ja nähdä kuvituksen ja sen sijaan etsiä kuvitukseen sopivan kirjaimen. Näin lapsi voi oppia aakkoset tavalla, joka sopii hänelle parhaiten. Tämä peli parantaa lapsen hienomotoriikkaa, värien tunnistamista, hahmojen ymmärtämistä, muistia, ongelmanratkaisua, kärsivällisyyttä, sosiaalisia taitoja sekä rentoutumista ja uppoutumista. Pienten lasten kannattaa aloittaa yksinkertaisella palapelillä, jossa on muutama suuri pala. Kun lapsi kasvaa, palapelien tulisi myös vaikeutua ja sisältää enemmän pienempiä paloja. 

VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - Peli sisältää pieniä osia. Ei alle kolmivuotiaille lapsille.

— På svenska —

Produktbeskrivningarna är på svenska!

Lär dig alfabetet med Mumintrollen! Lådan innehåller 29 små pussel som lär barnet alfabetet på ett roligt sätt. Först ska du hitta en bokstav i alfabetet och sedan komma på ett ord som börjar med bokstaven. Du kan också vända på bitarna och se illustrationen och istället hitta bokstaven som passar till illustrationen. På så sätt kan barnet lära sig alfabetet på det sätt som passar barnet bäst. Det här spelet förbättrar barnets finmotorik, färgigenkänning, figurförståelse, minne, problemlösning, tålamod, sociala färdigheter samt avslappning och fördjupning. För de yngsta barnen bör man börja med ett enkelt pussel med några få stora bitar. När barnet blir äldre bör pusslen också bli svårare och innehålla fler och mindre bitar. 

VARNING! KOKNINGSRISK - Spelet innehåller små delar. Inte för barn under tre år.

Return policy

We hope that you are delighted with the Moomin products that you have ordered. If, however, any items supplied by us did not suit your needs and were not custom-made or food items, you may return them. You must advise us in writing within fourteen days of delivery and then return the goods in perfect condition. It is the customer’s responsibility to ensure that the goods are returned to us in perfect condition and to pay for the return delivery costs. Please contact our customer support, and they will help you. We want happy customers and will always try to help you!

Search